77. Det är Vackrast när det skymmer

 

Pär Lagerkvist
Pär Lagerkvist

Title: Det är Vackrast när det skymmer
Instrument/genre: Song
Komponeret: 2017
Score: Det är vackrast

Text Pär Lagerkvist (1919)
”Det âr Vackrast när det Skymmer” is a commision from soprano Cecilia Lindwall.
One of Cecilia Lindwall’s favorit poem’s is” Det er vackrast”.
I was very caught by the beauty of the poem by Pär Lagerkvist and this song appeared.
The piece is for Soprano and Piano.

 

 

Det är Vackrast när det Skymmer

Det är vackrast när det skymmer All den kärlek himlen rymmer Ligger samlad i ett dunkelt ljus Över jorden,

Över markens hus

Allt är ömhet

Allt är smekt av händer

Herren själv utplånar fjärran stränder

Allt är nära, allt är långt ifrån

Allt är givet människan som lån

Allt är mitt och allt ska tagas ifrån mig Inom kort ska allt tagas ifrån mig Träden, molnen, marken där jag går

Jag skall vandra – ensam utan spår

 

Pär Lagerkvist, 1919