76. Kanske det är nat hos dig

 

Title: Kanske det är nat hos dig
Instrument/genre: chamber, song ( Soprano, Vl, Organ)
Komponeret: 25.02.2018
Score: Kanske Det är Nat Hos Dig

A simple tune is dressed in Soprano, violin and organ dresses.
The beautiful poem by Bo Setterlind is mesmerising in its longing.
The piece was commissioned by Cecilia Lindwall for her Maria – concert serie.

The performers are:

Soprano – Cecilia Lindwall
Vl – Julie Meile
Organ – Søren Gleerup Hansen

 

 

 

 

Bo Setterlind (1923-1991) 1961,

Kanske det er är natt hos dig

kanske det är natt hos dig, kanske stjärnor glimma över svarta djup hos dig
i din sista timma.

Kanske världen denna natt liknar evigheten:
Lejon vandra där med lamm över smärtans beten.

Kanske det är natt hos dig, Betlehem till minne
natt som på Herodes’ tid,

och din stund är inne. Kanske på ditt hjärtas port som en fattig broder
Josef klappar och du ser framför dig Guds moder.

Kanske det är natt hos dig,
kanske stjärnor glimma,
då Guds moder ser på dig i sin födslot timma. Kan du neka henne rum,
som i sådan smärta
bär Guds evangelium
till ett mänskohjärta!

Kanske det är natt hos dig…