Kanske det är nat hos dig

 

Bo Setterlind, Wikipedia
Bo Setterlind, Wikipedia

Title: Kanske det är nat hos dig
Instrument/genre: chamber, song
Komponeret: 14.01.2018

”Kanske det är nat hos dig” is a commision from soprano Cecilia Lindwall.
The piece is for Soprano, Violin and organ.

Cecilia Lindwall is collaborating with the Violinist Julie Meile (DR) and Organplayer Søren Gleerup Hansen, organist by Skt. Maria kirken in Helsingore. They tour with a sacral program of ”Maria songs”.

This piece got inspiration from the poem by Bo Setterlinds ”kanske det är nat hos dig” written in 1961.

 

Bo Setterlind (1923-1991) 1961,

Kanske det er är natt hos dig

kanske det är natt hos dig, kanske stjärnor glimma över svarta djup hos dig
i din sista timma.

Kanske världen denna natt liknar evigheten:
Lejon vandra där med lamm över smärtans beten.

Kanske det är natt hos dig, Betlehem till minne
natt som på Herodes’ tid,

och din stund är inne. Kanske på ditt hjärtas port som en fattig broder
Josef klappar och du ser framför dig Guds moder.

Kanske det är natt hos dig,
kanske stjärnor glimma,
då Guds moder ser på dig i sin födslot timma. Kan du neka henne rum,
som i sådan smärta
bär Guds evangelium
till ett mänskohjärta!

Kanske det är natt hos dig…

See score for Kanske Det är Nat Hos Dig